Categorie archieven: Certificering

VCA-audit nieuwe norm 2017/6.0 met vlag en wimpel behaald!

Op maandag 18 maart 2019 hebben we wederom ons VCA** certificaat behaald! De auditor van de firma TÜV was onder de indruk van ons VGM-bewustzijn systeem en had geen op- of aanmerkingen voor dit certificaat. De collega’s op de werkplekken kregen complimenten over hun manier van werken, instructies geven en het verzorgen van het materieel. Dit jaar zijn we voor de nieuwe norm 2017/6.0 gegaan en we zijn met vlag en wimpel geslaagd!

Wij willen de collega’s die geïnterviewd zijn hartelijk bedanken voor hun medewerking en inzet tijdens de auditdagen.

P. Arts Werken B.V. opnieuw NEN 4400 geauditeerd en gecertificeerd

Vorige week was het weer zover: de jaarlijkse audit voor ons NEN-certificaat. P. Arts Werken B.V. heeft wederom de uitgebreide audit met goed resultaat afgesloten.

Waarom zijn wij NEN gecertificeerd?
Stichting Normering Arbeid verleent het NEN 4400-1 certificaat aan Nederlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven en voldoen aan een lijst met eisen waardoor het risico op aansprakelijkheid voor inleners van werk wordt beperkt. Concreet betekent dit dus dat onze opdrachtgevers geen enkel risico lopen op aansprakelijkheid vanuit de Belastingdienst, bij het inlenen van P. Arts Werken personeel.

Zaken goed op orde
Tijdens deze uitgebreide audit wordt de gehele bedrijfsadministratie in detail geïnspecteerd. Denk hierbij aan de personeels- en loonadministratie en de financiële administratie, maar ook het in- en doorlenen van ZZP’ers. In de loop van de dag ontvingen we al de terugkoppeling dat de controles goed waren en we wederom een jaar NEN 4400-1 gecertificeerd zijn. Los van het feit dat dit essentieel is om NEN gecertificeerd te zijn, is het voor ons ook altijd weer een moment waarop extern wordt vastgesteld dat we de zaken goed op orde hebben.

P. Arts Werken verlengd wederom haar NEN-4400-1 certificering

SNA-verklaring-p.arts

P. Arts Werken verlengd wederom haar NEN-4400-1 certificering


Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat wij ons NEN-4400-1 certificaat wederom voor een jaar hebben weten te verlengen.

Een volgens de NEN-4400-norm gecertificeerde onderneming onderscheidt zich als een betrouwbare partner voor haar klanten. Gecertificeerde bedrijven werken met mensen die gerechtigd  zijn om in Nederland te werken en dragen correct belastingen en sociale lasten af. Wij hebben onze certificering weer met een jaar weten te verlengen en kunnen hiermee stellen dat dit een bevestiging is dat P. Arts Werken goed georganiseerd is en dat de administratieve organisatie op orde is.

Vanaf juni 2016 is P. Arts Werken NEN-4400-1 gecertificeerd. Verlenging van deze certificering gebeurt middels externe inspectie, welke eenmaal per jaar op een deskundige manier worden afgenomen door een onafhankelijke certificatie- en inspectie instelling. Tijdens de afgelopen inspectie zijn geen minor en major non-conformiteiten geconstateerd. En hier zijn wij dan ook enorm trots op.