Complete levering van diensten en materialen

P. Arts Werken B.V. levert een compleet pakket aan diensten en materialen afgestemd op de betreffende werkzaamheden. Voorgaand aan de werkzaamheden spreken we een prijs af met onze opdrachtgevers. Deze werkwijze passen wij ook toe bij onder andere alle onderhoudscontracten van ASSET Rail B.V. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden die we in Amersfoort uitvoeren waarbij ES-lassen op de hoofdsporen worden herzien.