P. Arts Werken B.V. opnieuw NEN 4400 geauditeerd en gecertificeerd

Vorige week was het weer zover: de jaarlijkse audit voor ons NEN-certificaat. P. Arts Werken B.V. heeft wederom de uitgebreide audit met goed resultaat afgesloten.

Waarom zijn wij NEN gecertificeerd?
Stichting Normering Arbeid verleent het NEN 4400-1 certificaat aan Nederlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven en voldoen aan een lijst met eisen waardoor het risico op aansprakelijkheid voor inleners van werk wordt beperkt. Concreet betekent dit dus dat onze opdrachtgevers geen enkel risico lopen op aansprakelijkheid vanuit de Belastingdienst, bij het inlenen van P. Arts Werken personeel.

Zaken goed op orde
Tijdens deze uitgebreide audit wordt de gehele bedrijfsadministratie in detail geïnspecteerd. Denk hierbij aan de personeels- en loonadministratie en de financiële administratie, maar ook het in- en doorlenen van ZZP’ers. In de loop van de dag ontvingen we al de terugkoppeling dat de controles goed waren en we wederom een jaar NEN 4400-1 gecertificeerd zijn. Los van het feit dat dit essentieel is om NEN gecertificeerd te zijn, is het voor ons ook altijd weer een moment waarop extern wordt vastgesteld dat we de zaken goed op orde hebben.